NordForsk – forhåndsvarsler om utlysninger

NordForsk har offentliggjort to forhåndsvarsler om utlysninger:

Pre-announcement: Løfter persontilpasset barnekreftbehandling
NordForsk og Kreftforeningen går sammen om en utlysning innen persontilpasset kreftbehandling for barn. Utlysningens budsjett er på minst 19 millioner norske kroner og blir gjort tilgjengelig i løpet av mars 2018.

Pre-announcement: Nordic Call on Personalised Medicine
Personalised medicine (PM) is an interdisciplinary field that will be high on the health research and innovation agenda for years to come. The Icelandic Centre for Research (RANNÍS), Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Innovation Fund Denmark, the Research Council of Norway and the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA), in collaboration with NordForsk, are launching a call for proposals with the aim of funding Nordic projects that contribute to implementation of PM in health care. The call builds on strengths and synergies in the Nordic countries. The total funding budget is EUR 15 million.

Hva kan du få støtte til?

NordForsk dekker hovedsakelig kostnader knyttet til samarbeid mellom deltakere i de nordiske landene. Støtten fra NordForsk er å betrakte som toppfinansiering for samarbeid mellom forskere som allerede får støtte fra nasjonale finansieringskilder.

Hvem kan søke?

Forskere tilknyttet offentlige eller private universiteter, høgskoler eller andre forskningsinstitusjoner i Norden kan søke NordForsk om finansiering til sine prosjekter. I enkelte tilfeller aksepterer vi også søknader fra private foretak.

Prosjekter finansiert av NordForsk skal vanligvis involvere deltakere fra minst tre nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige) eller selvstyrte områder (Færøyene, Grønland eller Åland). Øvrige deltakere i prosjektet kan være tilknyttet institusjoner utenfor Norden, gitt at deltakerkravet er oppfylt.

Her finner du informasjon om hva du kan søke støtte til og hvordan du går frem.