ECRIN

NorCRIN er – med St.Olavs Hospital som nasjonal partner – medlem i ECRIN-ERIC (The European Clinical Research Infrastructure Network – European Research Infrastructure Consortium). NorCRINs kontakt mot ECRIN er ECRIN-korrespondent Valentina Cabral Iversen.

Se info om organiseringen av ECRIN-ERIC og besøk ECRINs hjemmeside for mer informasjon og siste nytt fra ECRIN.

PedCRIN forskningsinfrastruktur

Hva kan ECRIN gjøre for deg? Se brosjyren Supporting Clinical Trials Across Borders

ECRIN-On-Board – støtte for å forbedre søknader til multinasjonale kliniske studier, f.eks fra EU.

ECRIN vil bidra til bedre og mer klinisk forskning i Europa. ECRIN har som mål å gjøre Europa til en integrert arena for klinisk forskning og tilby forskere i Europa tilgang til «state-of –the –art» fasiliteter, trenings- og støtteservice for studier innen forebygging, diagnose og behandling.

ECRIN skal tilby støtte innenfor følgende områder:

Informasjon og rådgiving under planlegging av forskningsprosjekt

 • Tilpasning av protokoll til lokal kontekst
 • Informasjon om regulatoriske og etiske krav
 • Informasjon om relevante steder for gjennomføring av kliniske studier og rekruttering av deltakere
 • Informasjon om kliniske forskningsstøtteenheter
 • Informasjon om kostnadsvurdering
 • Informasjon om kontrakter

Støtte til gjennomføring av prosjektet, etter vurdering av Scientific Board

 • Innsending til og samspill med relevante myndigheter og etiske komiteer
 • Støtte til kontrakter om forsikring
 • Bivirkningsrapport (Pharmacovigilance)
 • Monitorering
 • Datahåndtering
 • Legemiddelhåndtering i studier