Ahus: GCP-kurs 19.april 2018

Heldagskurs i Good Clinical Practice (GCP)

Avdeling for forskningsstøtte ved Ahus skal i samarbeid med Regional forskningsstøtte ved OUS arrangerer
GCP (Good Clinical Practice) kurs torsdag 19. april 2018 kl. 09:00-15:00.

Kurset avholdes på Ahus, i auditoriet på Nye Nord, 5. etasje.

Kursinnhold:
Kurset har som formål å gi deltakerne innføring i og kunnskap om «Good Clinical Practice» og gjeldende lovverk. Forskere, studiesykepleiere og annet studiepersonell må ha dokumentert GCP-kunnskap for å kunne arbeide med kliniske legemiddelstudier på mennesker. Kurset vil belyse planlegging-, gjennomføring- og avslutningsfasen av en klinisk studie med følgende temaer:

  • Introduksjon til GCP
  • Roller og ansvar
  • Protokoll og samtykkeutforming
  • Datahåndtering og Case Report Form
  • Korrespondanse med myndigheter
  • Pasientsikkerhet
  • Studiearkiv
  • Monitorering

Påmeldingsfrist: fredag 6. april 2018.

Bindende påmelding sendes til:

intervensjonsstudier@ahus.no 

Følgende opplysninger sendes på e-post:

Navn:

Tittel:

Bakgrunn:

Avdeling/divisjon:

E-post:

Telefon:

Se mer informasjon om GCP kurs på Regional forskningsstøtte ved OUS sine internettsider:

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/forskning/regional-forskningsstotte/kurs#nettbaserte-kurs—interne-og-eksterne