Bergen: GCP-kurs 8. februar og 28. september 2018

I 2018 vil det avholdes kurs i Good Clinical Practice (GCP) i  Bergen 8. februar og 28. september.

Mer informasjon om kursene legges ut her senere.

Spørsmål om kursene kan rettes til spesialsykepleier/forskningskoordinator Anita Hofstad anita.hofstad@helse-bergen.no  telefon 55975720 / 91780976