NorCRIN Nyhetsbrev JANUAR 2023

NorCRIN bidrar i WHO-arbeid om kliniske studier Verdens helseorganisasjon (WHO) vedtok i mai 2022 en resolusjon (WHA 75.8) for å styrke kvalitet og koordinering av kliniske studier globalt: Strengthening clinical trials to provide high-quality evidence on health interventions and to improve research quality and coordination (who.int). Norske helsemyndigheter var aktive med innspill til resolusjonen, og […]

Viktig info om CTIS

ClinicalTrials.gov må foreløpig brukes for studier som søkes gjennom CTIS Legemiddelstudier som er søkt gjennom EudraCT kommer inn i registeret EU-CTR . Derfra blir studiene overført til International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP). Fordi CTIS ikke ennå er del av ICTRP, må studiene foreløpig også registreres i clinicaltrials.gov slik at overføring til ICTRP blir gjort. […]

CONNECT Clinical Trials meeting series: 3rd Meeting

The third meeting of this series will be adressing: «Samarbeidsforskning og industristøttet utprøverinitierte studier – hva må protokollen inneholde for å sikre en god publikasjon? « Date: Monday, February 13th, 2023; 15:00h – 16:30h Venue: Please register here via the CONNECT Website to receive the ZOOM details. Themeeting will be recorded See PDF-flyer for program […]

NorCRIN Brukermøte i Stavanger høsten 2023

Neste Brukermøte er planlagt i november. NorCRIN ønsker alle forskere, brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere velkommen! Program kommer.

PraksisNett får penger over statsbudsjettet

Før jul ble det kjent at det er satt av 10 millioner kroner til PraksisNett gjennom statsbudsjettet. Målet er mer og bedre forskning på pasienter i fastlegeprasis. Helse- og omsorgsdepartementet begrunner tildelingen ved å vise til at kunnskapsbasert tjenesteutøvelse og utvikling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten forutsetter forskning og fagutvikling. Gjør det lettere å […]

Info meeting: European Research Infrastructures– how can they benefit you?

Are you planning to apply for funding for your research? Through local, national and international collaboration, you can increase the quality of your research and improve your chances with funding opportunities. Helse Bergen and the University of Bergen are members of the four European Research Infrastructures: We would like to inform you how these infrastructures […]

ECRIN CTU Day 2022

Nå kan du melde deg på ECRIN Clinical Trial Unit dag 2022. Påmelding her Program

Legemiddelutprøving: en ny og en oppdatert prosedyre om migrering og søknad til myndigheter

Muligheten for å søke myndigheter i tråd med direktivene («gammelt regelverk») løper ut 31. januar 2023 og med mindre man med sikkerhet vet at en utprøving vil avsluttes (siste pasientbesøk) innen 31. januar 2025, så anbefales det å søke etter forordning 536/2014 («nytt regelverk») allerede nå. NorCRIN har en prosedyre for søknad til myndigheter etter […]

The 4th Nordic Conference on Paediatric Medicines, 13-14 September 2022, Helsinki 

Interessert i pediatrisk forskning, sjelden-feltet, tilgang til eksisterende behandlinger og utviklingen av nye? Delta på 4th Nordic Conference on – Shaping the environment to facilitate research of peadiatric and orphan medicines in EU. Kongressen finner sted 13.-14. september i Helsinki, er gratis og arrangeres av Nordic Trial Alliance, FINPEDMED Finland og Åbo Akademi University. EU Paediatric Regulation came […]

ECRIN årsrapport 2021

ECRIN har nå publisert sin årsrapport for 2021. Her får vi oversikt over hva ECRIN har som målsetning og strategi, oversikt over organisasjonen, partnere og hva de per nå tilbyr av tjenester. Vi får også en introduksjon og status på over ulike delprosjekt og samarbeid samt en portefølje over studier og publikasjoner. Ekstra stas er […]