CovidSurg er en internasjonal observasjonsstudie hvor alle pasiente rmed påvist eller mistenkt covid-19 og som får utført kirurgisk prosedyre (alle typer, alle disipliner) registrerers i en anonymisert database. Studien ledes fra Uk, Birmingham. Vi venter på endelig godkjenning av REK.