Formålet med prosjektet er å sammenligne innleggelsesrater, behandling og overlevelse av hjerteinfarkt i Norge før og under Covid-19 pandemien.