Prioritering av intensivkrevende pasienter under pågående Covid-19-pandemi.