Vurdere om funn på ultralyd av lunger korrelerer med annen bildediagnostikk, samt vurdere om ultralydsdiagnostikk kan hjelpe i risikostratifisering av pasienter med mistenkt COVID-19.