Ahus: Oppfriskningskurs i GCP 25. oktober 2018

Oppfriskningskurs i Good Clinical Practice (GCP)

Avdeling for forskningsstøtte ved Ahus tilbyr et oppfriskningskurs i GCP (Good Clinical Practice) torsdag 25. oktober 2018 kl. 09:00-12:00. Kurset avholdes i samarbeid med Regional forskningsstøtte ved OUS.

Sted: Ahus, i auditoriet på Nye Nord, 5. etasje.

Krav: Forskere, studiesykepleiere og annet studiepersonell må ha gjennomført grunnleggende kurs i GCP (f.eks. heldagskurset i GCP) og ha erfaring fra deltakelse i kliniske behandlingsstudier.

Kursinnhold:
Formålet med kurset er å gi deg som deltaker oppdatert kunnskap om GCP i henhold til ICH-GCP og gjeldende lovverk samt gi kunnskap som er av interesse for deg. Kursinnholdet til oppfriskningskurset er:

  • Nytt fra myndigheter
  • GCP og lovverk 
  • Samtykkeprosess 
  • Journalføring 
  • Risikovurdering av en studie 
  • Arkivering 
  • Datahåndtering 
  • Legemiddelbehandling 

Påmeldingsfrist: Søndag 22. oktober 2018.

Påmelding sendes til intervensjonsstudier@ahus.no 

Følgende opplysninger sendes på e-post:

Navn:

Tittel:

Bakgrunn:

Avdeling/divisjon:

E-post:

Telefon:

For eksterne som ikke er ansatt på Ahus koster kurset 250 NOK. Det må oppgis kostnadssted (6 sifre), en kilde (4 sifre) og et prosjektnummer (5 sifre) for OUS deltakere, og faktureringsadresse for andre eksterne deltakere.

Neste 6 timers introduksjonskurs vil finne sted på Ahus våren 2019.