Bodø: GCP-kurs 25. mars 2019

Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge arrangerer kurs i Good Clinical Practice ved Nordlandssykehuset Bodø 25. mars 2019.

For mer informasjon ta kontakt med  Mette Dahlberg Haugland mette.dahlberg.haugland@unn.no eller Gunn-Janne Paulsen gunn-janne.paulsen@unn.no , tlf: 77627031, Klinisk Forskningsavdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge