Delta i NorCRINs brukerundersøkelse!

NorCRIN gjennomfører nå en brukerundersøkelse og du inviteres til å delta.

NorCRINs mål er å  styrke og forenkle samarbeidet innen all klinisk forskning i Norge, og vi ønsker nå  å gjennomføre en brukerundersøkelse for å få innspill  til forbedring, utvikling og justering av tjenestene vi tilbyr.

Vennligst følg denne lenken for å delta https://response.questback.com/stolavshospital/xkg82slcbv

Undersøkelsen tar 5-10 min.