Oslo: Kurs i Good Clinical Practice (GCP) 11. oktober 2018

Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer kurs i Good Clinical Practice (GCP) torsdag 11. oktober 2018.

Sted: Rikshospitalet, Store auditorium

GCP-kurset er omstrukturert slik at det skal være mulig for studiesykepleiere og til dels hovedutprøvere å kunne delta kun på et 2,5-timers kurs, mens forskere som initierer studier får dekket forpliktelser for både sponsor og hovedutprøvere gjennom et 6-timers kurs.

6-timers kurs

Den første delen vil dekke krav knyttet til pasientivaretagelse samt generering av data til en studie (hovedutprøver/prosjektmedarbeider).Den andre delen vil dekke krav knyttet til ansvaret for initiering, gjennomføring og avslutning av studier (sponsor/forskningsansvarlig).

Kursets varighet: Kl. 09:15 – 15:15
Pris: 750,-
Lunsj: Ja

2,5-timers kurs

Kurset retter seg mot hovedutprøvere og studiesykepleiere som utelukkende jobber med forskning initiert av andre kommersielle eller akademiske aktører.

Kursets varighet: Kl. 09:15 -11:45 (de første 2,5 timene av 6 timers kurset)
Pris: 250,-
Lunsj: Nei

Påmelding innen 8. oktober 2018 kl 12.00.