Oslo: Kurs i kliniske oppdragsstudier 12. juni 2018

Regional forskningsstøtte i Helse Sør-Øst arrangerer kurs i Kliniske oppdragsstudier tirsdag 12. juni.

Sted: Blått auditorium Rikshospitalet

Tid 12.juni 09 – 15:30
Påmelding innen torsdag 07.juni

I løpet av kurset vil vi gå gjennom de ulike stadiene i en klinisk studie – fra man får en henvendelse til studien lukkes.

Målet med kurset er å
• Øke forståelsen for hvilke ressurser og kvalifikasjoner som kreves
• Øke forståelsen for roller og ansvar i en klinisk studie
• Dele kunnskap om planlegging og gjennomføring av en klinisk studie
• Gi informasjon om økonomi, budsjettering, avtaler og kontrakter
• Belyse hvilke muligheter deltagelse i studier gir i forhold til kunnskap om nye behandlinger

Agenda og lenke til påmelding finner du her.