Akershus universitetssykehus  HF arrangerer GCP-kurs  9. april 2019.

Spørsmål kan sendes til intervensjonsstudier@ahus.no eller på telefon 67 96 86 90.