Oslo: Kurs i kliniske oppdragsstudier 4. juni 2019

Regional forskningsstøtte ved OUS arrangerer, i samarbeid med Inven2, kurs i kliniske oppdragsstudier den 4. juni 2019 på Rikshospitalet.

Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering. Det er en fordel å ha gjennomført GCP-kurs, da kurset forutsetter en viss kjennskap til regelverk og begreper.

Program 

Påmelding