Trondheim: GCP-kurs 27. august og 20. november 2018

Enhet for anvendt klinisk forskning arrangerer mandag 27. august 2018 og tirsdag 20. november 2018 kurs i Good Clinical Practice, ICH-GCP (R2).

Det er bindende påmelding.

For å få utsted kursbevis må man delta på hele kurset, så møt presis og sett av hele dagen.

Kurs 1, mandag 17. august 2018. Se kursprogram.

Tid: 8 – 15

Sted: KS12

Frist for påmelding: Fredag 17. august 

 

Kurs 2, tirsdag 20. november 2018. Se kursprogram

Tid: 8 – 15

Sted: KS12

Frist for påmelding: Mandag 20. november.

Påmelding: Epost til Harriet.Selle@ntnu.no, Enhet for Anvendt Klinisk Forskning, NTNU