Handlingsplan for kliniske studier

NorCRIN har gitt innspill til Stortingsmelding om helsenæring 2019 – Handlingsplan for kliniske studier.

Evaluering NorCRIN brukermøte 2019

Av 93 deltakere på årets brukermøte, mottok NorCRIN 47 svar på spørreundersøkelsen som ble sendt ut i etterkant av møtet. Svarene fra brukerundersøkelsen følger under. Opplevde du NorCRIN brukermøte 2019 som nyttig? Hele 94 % av deltakerne som svarte på spørreundersøkelsen hadde utbytte av brukermøtet “i stor grad” eller bedre (“i svært stor grad”). Var temaene […]

Kurs i RECIST-kriterier avholdt på Rikshospitalet

Mandag 16. september var monitorer og datahåndterere fra hele landet samlet på Rikshospitalet for opplæring i RECIST. RECIST står for Response Evaluation Criteria in Solid Tumors og er kriterier som brukes, særlig i forskning, for å vurdere effekten av en gitt behandling ved kreft. Hensikten med RECIST-kriteriene er å standardisere og forenkle evalueringen av pasientens […]

NorCRIN omtalt i Stortingsdebatt

I tirsdagens stortingsdebatt om Kliniske studier ble også NorCRIN omtalt: Marianne Synnes Emblemsvåg: På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet etablerte de seks universitetssykehusene i 2012 NorCRIN, Norwegian Clinical Research Infrastructures Network, som er en nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeidet innenfor alle kategorier av kliniske studier i Norge og er en del […]

Presentasjoner fra NorCRIN brukermøte 23. september 2019

NorCRIN avholdt nytt brukermøte 23. september 2019 på Hotell Scandic ved Værnes. Fikk du ikke med deg møtet eller vil se presentasjonene på nytt? Presentasjonene fra møtet finner du her.

Rekorddeltagelse på NorCRINs brukermøte

Hele 93 deltakere deltok på NorCRINS brukermøte på Hell mandag 23. september. De fikk blant annet høre siste nytt om GDPR, studier på medisinsk utstyr, samarbeid med industri og nyttige erfaringer fra forskerinitierte behandlingsstudier. Både kliniske forskere, forskningsadministrativt personell og ledere i sykehus og organisasjoner som finansierer klinisk forskning var representert.  Foto: Sigrun K. Sæther, […]

Mer penger til NorCRIN

NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network) søkte i oktober 2018 Forskningsrådet om 53 millioner til videreutvikling av arbeidet med kliniske studier. Sekretariatet ved St. Olavs hospital og partnere i NorCRIN kan med glede melde at NorCRIN har fått godkjent sin søknad og er invitert inn til forhandlinger. Forskningsrådets styre vedtok fredag 6. september å investere […]

Tromsø: Kurs i randomiserte kontrollerte forsøk

Klinisk forskningsavdeling, UNN i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet arrangerer kurs i randomiserte kontrollerte forsøk 2.-4. september 2019. Les mer om kurset i aktivitetskalenderen.

Ny prosjektleder for NorCRIN

Knut Hagen, dr. med, er ny prosjektleder for NorCRIN  og ansatt som medisinskfaglig rådgiver ved nyopprettet regional enhet for klinisk forskningsstøtte (CTU) i Trondheim.  Knut er spesialist i nevrologi og har vært tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for hodepine som professor 1. De siste 20 år har han bidratt og ledet mange RCT’er, delvis initiert av legemiddel-industri, […]

Oppdatering av prosedyrer for utprøving av legemidler

Det er nå foretatt en oppdatering av enkelte prosedyrer grunnet en ny retningslinje fra Det europeiske legemiddelverket, European Medicines Agency (EMA). Det er også gjort mindre endringer på mal Risikovurdering. Referansedokumentet: Inkluderer den nye retningslinjen Roller og ansvar: inkluderer sponsors ansvar for arkivering. Hvordan arkivering av dokumenter på papir og elektronisk i 15 og 30 […]