Mer penger til NorCRIN

NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network) søkte i oktober 2018 Forskningsrådet om 53 millioner til videreutvikling av arbeidet med kliniske studier. Sekretariatet ved St. Olavs hospital og partnere i NorCRIN kan med glede melde at NorCRIN har fått godkjent sin søknad og er invitert inn til forhandlinger. Forskningsrådets styre vedtok fredag 6. september å investere […]

Tromsø: Kurs i randomiserte kontrollerte forsøk

Klinisk forskningsavdeling, UNN i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet arrangerer kurs i randomiserte kontrollerte forsøk 2.-4. september 2019. Les mer om kurset i aktivitetskalenderen.

Ny prosjektleder for NorCRIN

Knut Hagen, dr. med, er ny prosjektleder for NorCRIN  og ansatt som medisinskfaglig rådgiver ved nyopprettet regional enhet for klinisk forskningsstøtte (CTU) i Trondheim.  Knut er spesialist i nevrologi og har vært tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for hodepine som professor 1. De siste 20 år har han bidratt og ledet mange RCT’er, delvis initiert av legemiddel-industri, […]

Oppdatering av prosedyrer for utprøving av legemidler

Det er nå foretatt en oppdatering av enkelte prosedyrer grunnet en ny retningslinje fra Det europeiske legemiddelverket, European Medicines Agency (EMA). Det er også gjort mindre endringer på mal Risikovurdering. Referansedokumentet: Inkluderer den nye retningslinjen Roller og ansvar: inkluderer sponsors ansvar for arkivering. Hvordan arkivering av dokumenter på papir og elektronisk i 15 og 30 […]

Trondheim: NorCRIN brukermøte 23. september 2019

Tid og sted: 23. september, kl. 09.30 – 16.00 på Hotell Scandic Hell (gåavstand fra Værnes flyplass) Målgruppen er kliniske forskere, forskningsadministrativt personell og ledere i sykehus, organisasjoner som finansierer klinisk forskning og andre som er opptatt av å styrke klinisk forskning i Norge. Arrangør: NorCRIN, ønsker å være et synlig og relevant nasjonalt nettverk […]

20. mai er den internasjonale dagen for kliniske studier

Dagen feires over hele verden rundt 20.mai hvert år for å markere dagen da James Lind startet det som ofte regnes som den første randomiserte kliniske studien ombord på et skip 20.mai 1747. Hensikten med markeringen er å øke bevisstheten og kunnskapen om at kliniske studier er viktig for utviklingen av god behandling! Vi ønsker […]

Oppdaterte prosedyrer for legemiddelstudier

Det er nå foretatt en oppdatering av enkelte prosedyrer og maler for legemiddelutprøvinger. Disse har versjon 3.1 eller 3.2 og gjelder fra 30. april 2019. De viktigste endringer er: Definisjoner har fått tilført noen termer. Referansedokumentet: GDPR er tatt med. Monitorering: både prosedyren og de fleste maler er oppdaterte. Hensikten er å sikre en felles […]

International Clinical Trials Day i Paris 20. mai 2019

European Clinical Reaserch Infrastructure Network (ECRIN) og French Clinical Reasearch Infrastructur Network (F-CRIN) inviterer til feiring av International Clinical Trilas Day (ICTD) i Paris 20. mai 2019. Politikere, partnere og forskere er invitert til å delta.  Møtet er gratis, men hver enkelt må dekke reise og opphold selv. Se møteagenda for mer informasjon. Frist for påmelding […]

Utlysning av midler til klinisk behandlingsforskning

Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utlyser 125 millioner kroner til nasjonale multisenterstudier med søknadsfrist 30.april 2019. Programmet har langsiktig bevilgning over Statsbudsjettet og eies av de regionale helseforetakene i fellesskap. Formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for klinisk praksis.  Siden første utlysning i 2016 har 22 større multisenterstudier mottatt programmidler med inntil 20 […]

Åpen søknadsrunde hos ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke etter prosjektstøtte hos ExtraStiftelsen. Vårens søknadsrunde er nå åpen. Søknadsfristen er 15. mars.