Samordning av kliniske studier på covid-19-pasienter i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at kliniske studier på covid-19-pasienter skal samordnes på tvers av de regionale helseforetakene. Det er derfor gledelig at Helse Midt-Norge i tett samarbeid med NorCRIN-sekretariatet og Oslo universitetssykehus på rekordtid har skaffet til veie en landsoversikt over alle pågående og planlagte kliniske studier på covid-19-pasienter. I enhver krise er behovet for […]

Unikt samarbeid mellom landets helseregioner har ført til historieskriving og oppstart av WHO NOR- COVID 19 i løpet av tre uker

Lørdag 28. mars ble den første pasienten i en WHO- initiert covid-19-studie inkludert ved et sykehus i Norge, Oslo universitetssykehus. Takket være et unikt samarbeid i Norge på tvers av regioner og fag, kunne Norge som det første landet i verden starte inklusjon av pasienter til denne viktige studien. Studien har fått kortnavnet WHO NOR-COVID […]

Nytt regelverk for medisinsk utstyr utsettes med ett år

På grunn av dagens svært krevende situasjon med Covid- 19 utbruddet ønsker EU-kommisjonen å utsette innføringen av det nye regelverket for medisinsk utstyr (MDR). Utsettelsen vil bidra til at myndighetene og markedsaktørene kan fokusere på å håndtere den pågående pandemien.

Nyheter om det pågående koronautbruddet

Nasjonale myndigheter følger nå nøye med på studier og forskning rundt covid-19. Dette omfatter både internasjonale og nasjonale studier. Når det gjelder studier som foregår i Norge så er det et behov for å samordne forskning på tvers av helseforetakene. Formålet er å sørge for godt samarbeid og koordinering mellom studiestedene. Dette vil gi mulighet […]

REK og SLV tilpasser sin søknadsbehandling for studier med fokus på COVID-19

I en hasteutlysning med frist 16. mars, lyste Forskningsrådet ut inntil 30 millioner kroner til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet. Forskningen skal bidra til å evaluere behandling og gi systematisk kunnskap om spredningen og effektene av viruset. I tillegg er det iverksatt lokale initiativ til kliniske behandlingsstudier med fokus på […]

NorCRIN deltok i nasjonal referansegruppe for PraksisNett 22.november 2019

PraksisNett Ca. 70% av befolkningen er hos fastlegen hvert år. Likevel har det vært lite forskning på pasienter i norsk allmennpraksis, blant annet fordi det har vært tungvint å rekruttere både fastleger og pasienter til studier. Det har manglet en infrastruktur som legger til rette for effektiv og sikker rekruttering av pasienter. Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten […]

Polen – nytt observatørland i ECRIN

Polen meldte seg inn som observatørland i ECRIN 23.august 2019. Medical Research Agency i Polen er ECRINs nasjonale vitenskapelige partner. Totalt 12 medlems- og observatørland er nå endel av ECRIN-nettverket, derav 9 medlemmer (Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Irland, Italia, Norge, Portugal og Spania) og 3 observatører (Polen, Slovakia og Sveits). Les ECRINs nyhetsbrev for november […]

Handlingsplan for kliniske studier

NorCRIN har gitt innspill til Stortingsmelding om helsenæring 2019 – Handlingsplan for kliniske studier.

Evaluering NorCRIN brukermøte 2019

Av 93 deltakere på årets brukermøte, mottok NorCRIN 47 svar på spørreundersøkelsen som ble sendt ut i etterkant av møtet. Svarene fra brukerundersøkelsen følger under. Opplevde du NorCRIN brukermøte 2019 som nyttig? Hele 94 % av deltakerne som svarte på spørreundersøkelsen hadde utbytte av brukermøtet “i stor grad” eller bedre (“i svært stor grad”). Var temaene […]