Gjelder nasjonal oversikt over covid-19-studier

OBS! E-poster med emnet «Utbetaling fra Nasjonal oversikt over covid-19-studier – www.norcrin.no» der noen utgir seg for å være NorCRIN er i omløp. Ikke trykk på lenken i e-posten. Slett e-posten.

NorCRIN gratulerer regjeringens satsing på kliniske studier og opprettelse av «NorTrials» – én vei inn for kliniske studier for industrien

Regjeringen vil forsterke innsatsen for å få flere kliniske studier i Norge. Vi etablerer derfor NorTrials som skal være et partnerskap mellom næringslivet og sykehusene om kliniske studier, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å styrke bevilgningen til forskning i spesialisthelsetjenesten med 30 millioner kroner til etablering av NorTrials. […]

REK deltar nå i Voluntary Harmonisation Procedure (VHP pluss) i samarbeid med Statens Legemiddelverk (SLV)

VHP+ er en prøveordning for å øve seg på en samlet vurdering fra etikkomiteer og legemiddelmyndigheter. Den kan benyttes for klinisk legemiddelutprøvinger som skal gjennomføres i to eller flere land i EU/EØS. Den skal foretrekkes over VHP. Oppfordrer forskere med ansvar for et internasjonalt legemiddelstudie å kontakte lokal forskningsstøtte for å be om bistand i […]

NorCRIN trekkes frem som viktig for øke antall kliniske studier i Norge!

Antallet kliniske studier har falt kraftig i Norge de siste 10 årene, dette til tross for at et samlet storting i helsenæringsmeldingen ønsker en opptrapping. I dag inviterte Novartis, Inven2 og GlaxoSmithKline til webinar om hvordan Norge skal øke sin deltakelse i kliniske studier. Danmark er det eneste landet i Norden som så langt har […]

Søknadsprosessen for kliniske utprøvinger harmoniseres i løpet av 2021 – VHP og VHP+

Den nye EU-forordning for klinisk utprøving, EU No/536/2014 (CTR) er forventet å tre i kraft ultimo 2021. Dette vil blant annet innebære at søknadsprosessen for kliniske utprøvinger harmoniseres. Som et viktig forberedende tiltak samarbeider legemiddelmyndighetene i Europa om et pilotprosjekt (VHP/VHP pluss) for felles vurdering av søknader om kliniske legemiddelutprøvinger. Legemiddelverket og REK oppfordrer søkere […]

I dag feirer vi International Clinical Trials Day!

For å kunne gi god behandling trengs forskning. Dette har blitt særlig tydelig denne våren når vi kjemper mot det globale covid-19-utbruddet uten tilgang på godkjente medikamenter eller vaksine. Den 20. mai hvert år markeres International Clinical Trials Day for å øke bevisstheten og kunnskapen rundt kliniske studier, og i bloggen kan du lese mer […]

Ny helseforskningsportal gir bedre oversikt over norsk helseforskning

I Cristin finner du nå Helseforskningsportalen som gjør det lettere for forskere og ledere å få oversikt over sin helseforskningsaktivitet. Prosjekter og biobanker som blir godkjent av REK, sendes til Cristin og blir synliggjort i Helseforskningsportalen. Portalen gir en løpende oversikt over helseprosjekter og biobanker. Portalen er åpent tilgjengelig for alle med informasjon om REK-godkjente […]

Risikovurdering og monitorering av studier under koronapandemien

Legemiddelverket (SLV) stiller krav om at det skal gjennomføres en risikovurdering av alle berørte legemiddelstudier under koronapandemien, og at den skal være dokumentert. SLV stiller disse kravene som tilsynsmyndighet, men de er viktig for alle intervensjonsstudier da de er basert på god ivaretakelse av pasienter og sikring av data. Mal for risikovurdering er et tilbud […]

Navneendring og eget nettsted for WHO-initiert covid-19-studie

Den WHO-initierte covid-19-studien som opprinnelig hadde kortnavnet WHO NOR-COVID 19 skal nå omtales som NOR-Solidarity studien. Nærmere 30 sykehus i Norge deltar nå i studien, og det er laget et system som potensielt vil kunne inkludere nesten alle pasienter som legges inn med covid-19-infeksjon. Det er etablert en egen hjemmeside for studien som blant annet […]