Invitasjon til NorTrials lanseringsmøte 20. mai 2022

Det inviteres til lansering av NorTrials 20.5.2022, kl. 13:00-16:00, Hotel Bristol (møterom Haakon), Oslo.NorTrials er et gjensidig forpliktende partnerskap mellom de regionale helseforetakene og helsenæringen om kliniske studier, opprettet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og med øremerket finansiering over statsbudsjettet. Hensikten er å gi pasienter bedre tilgang til utprøvende behandling via økt samarbeid om […]

NorCRIN brukermøte, 4. mai 2022

Vil du vite mer om hvordan du kan nyttiggjøre deg NorCRIN eller har idéer til videre utvikling av NorCRIN, bør du melde deg på vårt brukermøte som avholdes på Bikuben kurs- og konferansesenter ved Haukeland universitetssjukehus, 4. mai 2022 kl. 11-16. Målgruppe for møtet er kliniske forskere, forskningsadministrativt personell og ledere i sykehusene og i […]

Nye prosedyrer for kliniske studier på legemidler

NorCRIN sekretariatet og styret gratulerer arbeidspakke2 ved Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssykehus. Prosedyrer for klinisk utprøving av legemidler er nå harmonisert for å gjenspeile ny EU forordning gjeldende fra 1. februar 2022. Haukeland universitetssjukehus ved Anne Mathilde Henden Kvamme og Oslo universitetssykehus ved Martha Colban har stått i bresjen for et formidabelt arbeid med å […]

SLV-Webinar om nytt regelverk for klinisk utprøving

Legemiddelverket inviterer til webinar for å informere om nytt regelverk for kliniske studier (Forordning (EU) Nr. 536/2014). Webinaret gjennomføres 18. og 21. januar 2022. For mer informasjon og påmelding, les mer på Legemiddelverket hjemmeside: Informasjonsmøte om nytt regelverk for klinisk utprøving av legemidler til mennesker – Legemiddelverket

NorCRIN-sekretariatet til Bergen

Riktig godt nytt år! Ved årsskiftet 2021/2022 er NorCRIN-sekretariatet flyttet fra St. Olavs hospital til Haukeland universitetssjukehus. Sekretariatet har vært drevet godt i Trondheim siden oppstarten av NorCRIN i 2012. I overgangsfasen vil St. Olavs hospital yte bistand til Haukeland universitetssykehus. – Dette er vi veldig glade, og det er viktig å få til en […]

Nasjonalt kurs i studiesykepleie

Nasjonalt kurs i studiepleie går av stabelen som en pilotgjennomkjøring med følgende faste dager for webinar-delene av kurset: torsdag 13. januar kl. 12.00 – 15.15 og torsdag 10. februar kl. 12.00 – 14.30. Kurset blir i første omgang kun tilgjengelig for sykepleiere ansatt i et helseforetak, men det planlegges å åpne for andre sykehus og […]

Kontaktpunkt for kliniske studier

Inven2 har laget en oversikt over kontaktpunkt for kliniske studier, studieavtaler og et utvalg av utprøvningsmiljø i norske helseforetak. Oversikten finner du via denne lenken.

Møteserie om avanserte terapier

LMI sammen med SLV arrangerer en møteserie om avanserte terapier / ATMP – første møte er 24. november. Møtet er åpent for alle (det streames og det er også mulighet for deltakelse fysisk) og målet er et kompetanseløft om denne gruppen behandlinger. Møteserien tar for seg alt fra regulatorisk godkjenning og kliniske studier til innføring […]

Nytt regelverk for klinisk utprøving

Nytt regelverk for klinisk utprøving av legemidler, jfr. Forordning (EU) No 536/2014 implementeres i januar 2022. Les siste nytt fra SLV her.