Covid-19 seminar: Research in the wake of the pandemic

Forskningsrådet, i samarbeid med Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse, inviterer deg til å delta på seminaret «COVID-19: research in the wake of pandemic», 29. september kl. 09:30 – 12:30. Dette er det tredje i en serie på seks webinarer om COVID-19-forskning. Målet med seminarserien er å etablere en arena der vitenskapelig ansatte som arbeider med […]

Hvordan kan fagfolk og forskere jobbe sammen med pasienter og pårørende for å få bedre og mer nyttige studier? 🧑👩🔬

Meld deg på webinar og lær fra andre forskere og mennesker som har erfaring med sykdom #Impact #Nytte #Effekt Kreftforeningen, Neuro-SysMed, Eupati Norge og MED.hjelper har gått sammen for å spre kunnskap og dele erfaringer. Lenke for program torsdag 16. september kl 17-18.30, og påmelding her:  Innovasjonsuken OPP | Brukermedvirkning i kliniske studier – hvordan?

Kurs: Brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forskning (CCBIONEUR910)

Lær å tilrettelegge for brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking, og bli kjend med metodar i å involvere pasientrepresentantar. Se kursomtale. Kurset er meint for PhD-kandidatar, forskarskulestudentar, masterstudentar, postdocs, forskarar og representantar frå pasientorganisasjonar. Kurset er eit samarbeide mellom CCBIO og Neuro-SysMed, og blir leia av Nina Jebsen, Kjell-Morten Myhr og Tone Skår. Undervisingsspråket er […]

GCP-kurs som godkjent doktorgradsemne

Klinisk forskningsenhet Midt-Norge (KLINFORSK) tilbyr kurset GCP, nivå 1 som en innføring i Good Clinical Practice (GCP). GCP er en internasjonal kvalitetsstandard for design, utførelse, dokumentasjon, lagring og rapportering av data i kliniske studier. GCP skal sikre at resultatene fra kliniske studier er til å stole på, samt at pasientenes rettigheter er ivaretatt. Vi tilbyr også […]

Ny forordning for medisinsk utstyr

26. mai 2021 implementeres ny forordning (regelverk) om medisinsk utstyr (MDR) i hele EØS-området. Forordningen er først og fremst rettet mot produsenter av medisinsk utstyr, men regulerer også klinisk utprøving av både CE-merket utstyr og utstyr som brukes utenfor godkjent indikasjon/ikke er CE-merket. Det er i praksis ingen endring for studier innenfor godkjent CE-merking, da […]

Internasjonal dag for kliniske studier

I dag markerer vi den internasjonale dagen for kliniske studier. Stor takk til alle som hver dag gir sitt bidrag til at pasienter tas godt hånd om i ulike studier. Kliniske studier er viktig for utvikling av ny behandling, og dermed bedre helse i befolkningen. Kliniske studier er også viktig for næringslivet og verdiskapningen i […]