Dagen feires over hele verden rundt 20.mai hvert år for å markere dagen da James Lind startet det som ofte regnes som den første randomiserte kliniske studien ombord på et skip 20.mai 1747.

Hensikten med markeringen er å øke bevisstheten og kunnskapen om at kliniske studier er viktig for utviklingen av god behandling! Vi ønsker å nå allmennheten, pasienter, pårørende og ansatte i sykehusene.

NorCRIN partner Oslo universitetssykehus (OUS) markerer dagen, les mer her. Les også Karita Bekkemellem, leder av Legemiddelindustrien (LMI) sin blogg i Dagens Medisin.

Dagen feires også i vårt europeiske modernettverk ECRIN (European Clinical Reaserch Infrastructure Network) i Paris 20. mai 2019.

Kliniske studier – veien til bedre behandling;

Hvis du blir syk ønsker du å få god behandling. For å vite om behandlingen virker, trenger vi bevis. Da må vi forske. Derfor markerer vi blant annet 20. mai.

Vil du være med – spør om kliniske studier!

På Helsenorge.no eller på sykehusenes nettsider, finner du en oversikt over kliniske studier som pågår i Norge. Hvis en av disse studiene er aktuell for deg, får du god informasjon om studien her.