Riktig godt nytt år!

Ved årsskiftet 2021/2022 er NorCRIN-sekretariatet flyttet fra St. Olavs hospital til Haukeland universitetssjukehus.

Sekretariatet har vært drevet godt i Trondheim siden oppstarten av NorCRIN i 2012. I overgangsfasen vil St. Olavs hospital yte bistand til Haukeland universitetssykehus. – Dette er vi veldig glade, og det er viktig å få til en god og smidig flytting av sekretariatsfunksjonen, sier konstituert prosjektleder Camilla Tøndel, overlege og teamleder ved Klinisk forskningspost på Haukeland.

Vi gleder oss til å drifte NorCRIN-sekretariatsarbeidet fra Bergen hvor sekretariatet er en del av en stor forskningsstøtteavdeling i Seksjon for forskning og innovasjon i Forskning- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen.

Vi ser frem til å videreføre denne viktige infrastrukturen i nært samarbeid med alle NorCRIN-partnere.