Forskningsrådet, i samarbeid med Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse, inviterer deg til å delta på seminaret «COVID-19: research in the wake of pandemic», 29. september kl. 09:30 – 12:30. Dette er det tredje i en serie på seks webinarer om COVID-19-forskning.

Målet med seminarserien er å etablere en arena der vitenskapelig ansatte som arbeider med ulike COVID-19-problemstillinger, kan møtes for å dele erfaringer og resultater.

Åtte ulike COVID-19-prosjekter vil presentere sine prosjekter og resultater så langt. I siste del av webinaret vil det være breakout-sesjoner hvor du kan ha direkte kontakt med de ulike foredragsholderne.

Professor og tidligere leder for Koronakommisjonen Stener Kvinnsland vil sammen med møteleder har en dialog med de åtte prosjektene.

Program

Registrering; Fyll ut registreringsskjema innen 28. september kl. 12:00

Mer informasjon er tilgjengelig via deres covid-19 hjemmeside