ECRIN: Mot bedre medisiner for barn – PedCRIN forskningsinfrastruktur – pressemelding

Les om PedCRIN forskningsinfrastruktur i en pressemelding fra ECRIN, Paris 31.01.2017

Towards better medicines for children: PedCRIN project builds research infrastructure

The European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) has announced the launch of the Paediatric Clinical Research Infrastructure Network (PedCRIN).Towards better medicines for children: PedCRIN project builds research infrastructure.