130 millioner kroner fra Forskningsrådet er fordelt på 30 prosjekter.

Vi har de siste to månedene opplevd en enorm mobilisering fra norske og internasjonale forskningsmiljøer. Det er satt i gang mye forskning på koronavirusutbruddet, men det er lenge igjen før pandemien er et tilbakelagt kapitel. Jo mer kunnskap vi får, jo raskere, tryggere og smidigere kommer vi oss gjennom dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Alle søknadene har blitt vurdert av internasjonale fageksperter. Prosjektene som får tildeling vil foregå ved en rekke institusjoner over hele landet og er innenfor mange ulike fagdisipliner. Nitten av prosjektene er tilknyttet universitetene, tre fra helseforetakene og sju kommer fra forskningsinstituttene. Næringslivet er også koblet på sju av prosjektene.

Se liste over prosjekter som får finansiering