Forskningsavdelingen, Stavanger universitetssjukehus søker etter bioinformatiker

Stavanger universitetssjukehus, Forskningsavdelingen/seksjon for biostatistikk søker etter bioinformatiker i 50 % stilling.

Arbeidsoppgavene er som følger:

  • Gi veiledning og hjelp med bioinformatiske analyser til forskere ved SUS.
  • Utføre spesifiserte bioinformatiske analyser for/i samarbeid med forskere ved SUS.
  • Bearbeide og analysere molekylærbiologiske data.
  • Bidra til utvikling av analyseoppsett (pipelines) for sekvenseringsdata, samt gjøre disse tilgjengelige for forskere ved SUS.
  • Vedlikeholde og oppdatere analyseoppsett for sekvenseringsdata.
  • Bidra til utvikling av SQL-databaser knyttet til forskningsprosjekter; veilede forskere i bruk av disse.

Søknadsfrist er 06.04.2018. Du finner mer informasjon i stillingsannonsen.