Forskningsrådet gir millionstøtte til etablering av forskningsnettverk i primærhelsetjenesten

Forskningsnettverket «the Norwegian Primary Care Research Network» for primærhelsetjeneste-forskning har fått millionstøtte fra Forskningsrådet. 

Målet med prosjektet er å etablere enheter i landets fire regioner med vitenskapelige ledere og assistenter, som blant annet skal bistå legekontorene i kontakten med forskerne. Dette skal gjøre det enklere å rekruttere flere pasienter fra primærhelsetjenesten til kliniske studier.

Helseministeren mener etableringen av dette forskningsnettverket  er et taktskifte for forskning i primærhelsetjenesten.