Klinisk forskningsenhet Midt-Norge (KLINFORSK) tilbyr kurset GCP, nivå 1 som en innføring i Good Clinical Practice (GCP). GCP er en internasjonal kvalitetsstandard for design, utførelse, dokumentasjon, lagring og rapportering av data i kliniske studier. GCP skal sikre at resultatene fra kliniske studier er til å stole på, samt at pasientenes rettigheter er ivaretatt.

Vi tilbyr også kurset GCP, nivå 2, som går mer detaljert inn på hvordan Sponsor gjennomfører oppgaver relatert til planleggingen av kliniske studier og spesielt legemiddelstudier. Mer informasjon og ordinær påmelding til kursene finner du på KLINFORSK sin hjemmeside www.klinforsk.no.

Nytt av året er at våre GCP-kurs er godkjent som doktorgradsemner, og kan gi studiepoeng til alle interne og eksterne PhD-kandidater. Studenter ved NTNU kan melde seg opp via NTNU Søknadsweb.Dersom du ikke er student ved NTNU, kan du lese mer om hvordan man melder seg opp til enkeltemner her.

Mer informasjon og emnebeskrivelse finnes her for GCP-1 og her for GCP-2.