Den 13. mars 2023 inviterer de regionale helseforetakene i Norge (i regi av Helse Vest RHF), NorTrials og LMI til et heldagsseminar om desentraliserte kliniske studier med fokus på status, avtaleverk og utviklingstrender for kliniske behandlingsforskning og implementering av desentraliserte kliniske studier i Norge.

Program og påmeldingen finner du her: https://www.lmi.no/kurs-arrangement/enabling-decentralized-clinical-trials-in-norway