HORISONT 2020: Få hjelp med EU-prosjektet ditt fra idé til ferdig søknad

Har du et godt prosjektforslag til Horisont 2020 men ikke sikker på om det er klart nok formulert eller om du har med de riktige personene? Forskningsrådet tilbyr nå norske søkere gratis ekstern konsulenthjelp gjennom hele søknadsprosessen. Tilbudet retter seg primært til norske miljøer som ikke har eget EU-rådgiverapparat. 

Les mer på Forskningsrådet sine nettsider.