For å kunne gi god behandling trengs forskning. Dette har blitt særlig tydelig denne våren når vi kjemper mot det globale covid-19-utbruddet uten tilgang på godkjente medikamenter eller vaksine. Den 20. mai hvert år markeres International Clinical Trials Day for å øke bevisstheten og kunnskapen rundt kliniske studier, og i bloggen kan du lese mer om kliniske studier i pandemitider. På ICTD-siden kan du lese om bakgrunnen for dagen og finne lenke(r) til lokale arrangementer.

I lys av pandemien vil årets nasjonale markering bli nedtonet. I stedet jobber forskningsmiljøene og helsetjenesten på høygir for å begrense og behandle pandemien. Sentralt i dette står en krevende utvikling og utprøving av vaksine.