Informasjon om utlysningen KLINBEFORSK 2018 med søknadsfrist 30.april 2018

De regionale helseforetakene lyser i 2018 ut ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier med mål om å forbedre eksisterende behandlingsrutiner og/eller utvikle eller evaluere nye. For samtlige prosjekter er det satt krav om deltakelse fra kliniske forskningsmiljøer i alle helseregioner og brukermedvirkning.

Det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier. Dette er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. Utlysningen er tematisk åpen for alle kliniske fagområder og skal søke å dekke kunnskapsbehov av stor betydning for pasientbehandlingen.

Søknadsfrist for programmet i 2018 er satt til 30. april kl 16:00.

Mer info finner du her.