Det inviteres til lansering av NorTrials 20.5.2022, kl. 13:00-16:00, Hotel Bristol (møterom Haakon), Oslo.
NorTrials er et gjensidig forpliktende partnerskap mellom de regionale helseforetakene og helsenæringen om kliniske studier, opprettet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og med øremerket finansiering over statsbudsjettet. Hensikten er å gi pasienter bedre tilgang til utprøvende behandling via økt samarbeid om industrifinansierte kliniske studier. Satsingen innebærer blant annet at det opprettes seks NorTrials-sentre innen utvalgte fagområder.

Program:
Kl. 13:00-14:00 -Lett servering, mingling
Kl. 14:00-16:00 -Presentasjoner: Representanter for helsemyndighetene, spesialisthelsetjenesten,
industrien og NorTrials-organisasjonen vil fortelle om samarbeidet og hva man forventer å oppnå
Sted:
Hotel Bristol – møterom Haakon
Det vil også være mulig å følge streaming av presentasjonene Merk at det er et begrenset antall plasser, så vi oppfordrer til rask påmelding for dere som ønsker å være fysisk til stede. Klikk her for påmelding.

For de som ønsker å følge arrangementet på Ahus i forbindelse med den internasjonale dagen for kliniske studier (ICTD), vil dette overføres på storskjerm i møtelokalet på Bristol fra kl. 10:00-13:00.

Kontakt: ContactNorTrials