Syv prosjekter med forankring i alle helseregioner er tildelt totalt 134 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten. Les saken på Helse Midt-Norge sin hjemmeside.

NorCRIN gratulerer og oppfordrer alle prosjektledere å ta kontakt med lokal forskningsstøtte i egen helseregion for støtte til planlegging og gjennomføring av studien.

Les mer om hvordan NorCRIN yter støtte til KLINBEFORSK-studier.