Lær å tilrettelegge for brukarmedverknad i medisinsk og helsefagleg forsking, og bli kjend med metodar i å involvere pasientrepresentantar. Se kursomtale.

Kurset er meint for PhD-kandidatar, forskarskulestudentar, masterstudentar, postdocs, forskarar og representantar frå pasientorganisasjonar.

Kurset er eit samarbeide mellom CCBIO og Neuro-SysMed, og blir leia av Nina Jebsen, Kjell-Morten Myhr og Tone Skår.

Undervisingsspråket er hovudsakleg norsk.

Kursdato: 3.-5. november 2021, auditorium på Haukeland Universitetssjukehus

Påmelding for forskerskolekandidater og andre tilknyttet UiB.

Påmelding for eksterne: Om en er ekstern fagperson (ikke UIB) og ønsker å delta på kurset, kan en melde seg her.

Kursprogram

Poster CCBIONEUR910