Kurs i Forskningsbiobanking og personvern høsten 2018

Høsten 2018 arrangeres det kurs i Forskningsbiobanking og personvern i regi av NTNU Videre.
Kurset vil være nyttig for personer som arbeider med biobanking og/eller forskning på humant biologisk materiale.

Kurset tilbyr en overordnet gjennomgang av viktige problemstillinger innen fagområdene forskningsbiobanking og personvern. Du vil lære mer om innsamling og bruk av biologisk materiale og helsedata, etablering og organisering av biobankaktivitet, og hvordan GDPR vil påvirke helseforskning. Internasjonale biobanknettverk vil også være tema, samt innovasjon og forskningsrettet samarbeid med helseindustri.

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.
Det holdes to samlinger på til sammen fire dager, der den første samlingen går over tre dager. Etter første samling gjennomføres et gruppebasert prosjektarbeid, som presenteres på siste samlingsdag.
Samlingene holdes på Scandic Hell Hotel, Værnes.

Mer informasjon og  lenke til påmelding finner du her.

Søknadsfrist er 18. juni 2018. NB! Begrenset antall plasser.