Arbeidsgruppe i NorCRIN har publisert en kronikk i Tidsskrift for norske legeforening, finnes her.