Tilgjengelig forskning om covid-19 øker raskt. Folkehelseinstituttet har utarbeidet levende kart over covid-19-forskning som gir en kontinuerlig oversikt over ulike typer vitenskapelige publikasjoner.