LMI sammen med SLV arrangerer en møteserie om avanserte terapier / ATMP – første møte er 24. november. Møtet er åpent for alle (det streames og det er også mulighet for deltakelse fysisk) og målet er et kompetanseløft om denne gruppen behandlinger. Møteserien tar for seg alt fra regulatorisk godkjenning og kliniske studier til innføring av legemidlene. I første møte kommer Rune Kjeken og Ingvild Aaløkken fra SLV til å presentere.

Mer informasjon om møtet samt påmelding her.