Nasjonalt kurs i studiepleie går av stabelen som en pilotgjennomkjøring med følgende faste dager for webinar-delene av kurset: torsdag 13. januar kl. 12.00 – 15.00 og torsdag 10. februar 12.00 – 14.00. Kurset blir i første omgang kun tilgjengelig for ansatte i de regionale helseforetakene via læringsportalen, men det planlegges å åpne for eksterne i løpet av 2022. Det blir totalt 36 plasser på kurset, som består av gruppearbeid (under webinarene) samt selvstudium i form av til sammen ca. 20 bolker i form av e-læringskurs, videoforedrag og hjemmeoppgaver som skal gjennomføres/innleveres før avsluttende webinar 10. februar. Tentativt vil påmeldingen være åpen i uke 50, så følg med på NorCRIN sin hjemmeside!