Den WHO-initierte covid-19-studien som opprinnelig hadde kortnavnet WHO NOR-COVID 19 skal nå omtales som NOR-Solidarity studien. Nærmere 30 sykehus i Norge deltar nå i studien, og det er laget et system som potensielt vil kunne inkludere nesten alle pasienter som legges inn med covid-19-infeksjon. Det er etablert en egen hjemmeside for studien som blant annet inkluderer protokoll og ledsagende dokumenter, og hvor en ukentlig oppdatering om inklusjonstall også presenteres. Hjemmesiden er også utformet på en måte som gjør det mulig å få svar på konkrete spørsmål.