Regjeringen vil forsterke innsatsen for å få flere kliniske studier i Norge. Vi etablerer derfor NorTrials som skal være et partnerskap mellom næringslivet og sykehusene om kliniske studier, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å styrke bevilgningen til forskning i spesialisthelsetjenesten med 30 millioner kroner til etablering av NorTrials. NorTrials vil tilby én vei inn til kliniske studier for små og store bedrifter i næringslivet og for offentlige aktører som vil gjennomføre slike studier i Norge.

Les hele saken på www.regjeringen.no

Forslaget om å etablere NorTrials er et resultat av en utredning ledet av Helse Midt-Norge (HMN) v/assisterende fagdirektør Siv Mørkved. «Utredningen ble gjort i fellesskap av de regionale helseforetakene, representanter for helseindustri og NorCRIN, og foreslår hvordan NorCRIN kan kobles tettere til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell», sier Siv Mørkved.

Tilskuddet til NorTrials fordeles til HMN som skal koordinere etablering av partnerskapet og håndtere midlene i samråd med og på vegne av de øvrige tre regionale helseforetakene. NorTrials skal fungere som «én vei inn» for kliniske studier for næringslivet og tjenesten. Tilskuddet skal bl.a. benyttes til etablering av NorTrials-sentre innen terapiområder definert sammen med næringslivet, frikjøpsordninger for studiepersonell og markedsføring av Norge som utprøverland.