Antallet kliniske studier har falt kraftig i Norge de siste 10 årene, dette til tross for at et samlet storting i helsenæringsmeldingen ønsker en opptrapping. I dag inviterte Novartis, Inven2 og GlaxoSmithKline til webinar om hvordan Norge skal øke sin deltakelse i kliniske studier.

Danmark er det eneste landet i Norden som så langt har lykkes med å øke antallet kliniske studier, og arrangørene hadde blant annet invitert daglig leder Marianne Pilgaard i Trial Nation for å fortelle om sin suksess. I tillegg presenterte de en paneldebatt der NorCRIN ble trukket frem som viktig for å øke andelen kliniske studier i Norge.

«Vi har bare 70 studier i Norge, og det er kun noen få selskaper som utgjør volumet av kliniske studier. Det gjør det veldig sårbart. Det haster veldig, og det haster veldig med NorCRIN og de initiativene som er satt i gang.»
– Ole Kristian Hjelstuen, Adm.dir Inven2

Se hele webinaret her