Knut Hagen, dr. med, er ny prosjektleder for NorCRIN  og ansatt som medisinskfaglig rådgiver ved nyopprettet regional enhet for klinisk forskningsstøtte (CTU) i Trondheim.  Knut er spesialist i nevrologi og har vært tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for hodepine som professor 1. De siste 20 år har han bidratt og ledet mange RCT’er, delvis initiert av legemiddel-industri, men hovedsakelig uavhengige studier.

Vi i NorCRIN ønsker Knut velkommen til et spennende samfunnsoppdrag og prosjekt.