NorCRIN sekretariatet og styret gratulerer arbeidspakke2 ved Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssykehus. Prosedyrer for klinisk utprøving av legemidler er nå harmonisert for å gjenspeile ny EU forordning gjeldende fra 1. februar 2022.

Haukeland universitetssjukehus ved Anne Mathilde Henden Kvamme og Oslo universitetssykehus ved Martha Colban har stått i bresjen for et formidabelt arbeid med å videreutvikle NorCRIN sitt prosedyreverk for klinisk utprøving av legemidler, bestående av spesifikke prosedyrer med tilhørende maler og sjekklister, til å harmonisere med EU Forordning 535/2014.

Vi gratulerer!

For oversikt og informasjon om overgangsordning og for tilgang til prosedyrene, se norcrin.no

Forskningsstøtte ved OUS har utarbeidet en fin presentasjon med oversikt over endringer i forordningen.