Nasjonale myndigheter følger nå nøye med på studier og forskning rundt covid-19. Dette omfatter både internasjonale og nasjonale studier. Når det gjelder studier som foregår i Norge så er det et behov for å samordne forskning på tvers av helseforetakene. Formålet er å sørge for godt samarbeid og koordinering mellom studiestedene. Dette vil gi mulighet for inklusjon av pasienter på tvers av helseregionene, og også fra mindre foretak når det er aktuelt.