Helse- og omsorgsdepartementet utvikler en ny database som skal gi oversikt over klinisk studieaktivitet på norske sykehus og gi datagrunnlag for styring, prioritering og tilrettelegging for pasientdeltakelse i kliniske studier.

Les nyhetssak om dette på Legemiddelindustriens nettside.