På grunn av dagens svært krevende situasjon med Covid- 19 utbruddet ønsker EU-kommisjonen å utsette innføringen av det nye regelverket for medisinsk utstyr (MDR). Utsettelsen vil bidra til at myndighetene og markedsaktørene kan fokusere på å håndtere den pågående pandemien.