Undervisningsvideo fra ECRIN

ECRIN har laget denne videoen med tanke på undervisning av pasienter som skal delta i kliniske studier.  

Midler fra Forskningsrådet

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies (NorMIT) som er er et nettverk mellom St Olavs sykehus/NTNU-fremtidens operasjonsstue og OUS/UiO-Intervensjonssenteret, ble i år tildelt betydelige midler fra Forskningsrådet. Ingen ESFRI søknader, deriblant NorCRIN, fikk denne gangen støtte fra Forskningsrådet.

Innovasjonskonferansen 2013

Jakten på innovasjonsformelen starter på Stjørdal i november. Årets innovasjonskonferanse handler om å få innsikt, skape kultur, tenke nytt, og ikke minst om å skape verdier i helse- og omsorgssektoren. Meld deg på ved å følge denne linken

Ingvill Finnes tiltrer i stillingen som FORSKNINGSKOORDINATOR – klinisk forskningsstøtte ved NorCRIN/ St. Olavs hospital den 1. september 2013.

Ingvill kommer fra stilling som koordinator for kliniske studier ved Sykehusapoteket i Trondheim. Ingvill er utdannet farmasøyt og har allsidig erfaring med kliniske studier fra legemiddelbransje og fra apotek. Hun vil i første omgang være NorCRIN sekretariatets sin fagperson i den nasjonale kreftstudien “Ipilimumab”. Vi ønsker Ingvill velkommen til en spennende jobb i NorCRIN J

AllTrials kampanje

AllTrials startet en kampanje i januar 2013, og har resultert i et møte BMJ med deltakelse fra de mange organisasjoner som støtter kampanjen. Målet er at all klinisk forskning skal registreres og rapporteres i en godkjent database (som clinicaltrials.gov), og i tillegg skal resultatet fra studien registreres innen 1 år etter at studien er avsluttet. Les […]

Nordic Trial Alliance (NTA) – ny hjemmeside

NTA har i disse dager publisert sin nye hjemmeside, der alle nyheter vedrørende NTA blir lagt ut fortløpende. De ulike arbeidspakkene til NTA kan du melde deg på  innen 20. september 2013 ved å følge linken: Arbeidpakker NTA. Neste møte i NTA er 30. januar 2014 i Stockholm.

Inven2 har i den senere tid gjort en rekke tiltak for å forenkle prosessen for kliniske studier mellom sykehus og industri. Ett av disse tiltakene er utarbeidelse av en NY INVEN2 AVTALEMAL FOR KLINISKE STUDIER.

Avtalemalen er i henhold til gjeldende standarder, norsk regelverk og OUS retningslinjer for kliniske studier. Malen er et tilbud til de firma som ikke har egen firmamal eller kan være et dokument for inspirasjon og ideer til tekst og oppsett til bruk i firmamaler.  Avtalemalen  finnes på deres nettsider. Av andre nyere tiltak kan nevnes; […]

Kurs i regi av F-CRIN, oktober 2013 « Design, Conduct and Interpretation of Clinical Trials in Movement Disorders »

F-CRIN (French clinical research infrastructure network) and the international society MDS (Movement Disorders Society) organized jointly a teaching course on « Design, Conduct and Interpretation of Clinical Trials in Movement Disorders » from 29 October to 31 October 2013 -Toulouse, France. This course is intended for pharmaceutical industry professionals and academic researchers who want to […]

Klinisk utprøvning – bare for industrien?

Leder av Tidsskriftets redaksjonskomité og spesialist i anestesiologi og klinisk farmakologi Ola Dale, belyste dette temaet i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforeningen. Dale er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og rådgiver for ECRIN og Forskningsposten, St. Olavs hospital. Les hele lederen her