AllTrials kampanje

AllTrials startet en kampanje i januar 2013, og har resultert i et møte BMJ med deltakelse fra de mange organisasjoner som støtter kampanjen. Målet er at all klinisk forskning skal registreres og rapporteres i en godkjent database (som clinicaltrials.gov), og i tillegg skal resultatet fra studien registreres innen 1 år etter at studien er avsluttet. Les […]

Nordic Trial Alliance (NTA) – ny hjemmeside

NTA har i disse dager publisert sin nye hjemmeside, der alle nyheter vedrørende NTA blir lagt ut fortløpende. De ulike arbeidspakkene til NTA kan du melde deg på  innen 20. september 2013 ved å følge linken: Arbeidpakker NTA. Neste møte i NTA er 30. januar 2014 i Stockholm.

Inven2 har i den senere tid gjort en rekke tiltak for å forenkle prosessen for kliniske studier mellom sykehus og industri. Ett av disse tiltakene er utarbeidelse av en NY INVEN2 AVTALEMAL FOR KLINISKE STUDIER.

Avtalemalen er i henhold til gjeldende standarder, norsk regelverk og OUS retningslinjer for kliniske studier. Malen er et tilbud til de firma som ikke har egen firmamal eller kan være et dokument for inspirasjon og ideer til tekst og oppsett til bruk i firmamaler.  Avtalemalen  finnes på deres nettsider. Av andre nyere tiltak kan nevnes; […]

Kurs i regi av F-CRIN, oktober 2013 « Design, Conduct and Interpretation of Clinical Trials in Movement Disorders »

F-CRIN (French clinical research infrastructure network) and the international society MDS (Movement Disorders Society) organized jointly a teaching course on « Design, Conduct and Interpretation of Clinical Trials in Movement Disorders » from 29 October to 31 October 2013 -Toulouse, France. This course is intended for pharmaceutical industry professionals and academic researchers who want to […]

Klinisk utprøvning – bare for industrien?

Leder av Tidsskriftets redaksjonskomité og spesialist i anestesiologi og klinisk farmakologi Ola Dale, belyste dette temaet i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforeningen. Dale er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og rådgiver for ECRIN og Forskningsposten, St. Olavs hospital. Les hele lederen her

MENAC-studien ved PRC (Palliativ Research Centre), St. Olavs Hospital

Det er et ønske fra Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) at norske forskningsmiljø skal kunne påta seg og fungere som sponsor og inneha det overordnede koordinerende ansvar for store nasjonale og internasjonale studier. NorCRIN sekretariatet vedtok i februar 2013 å bruke MENAC-studien som en pilot for å få teste ut de nasjonale prosedyrene for klinisk legemiddelutprøvning, […]

Åpning av NorCRIN hjemmeside

Velkommen til NorCRIN hjemmeside. Her vil du finne nyttige linker til blant annet verktøy som har som mål å gjøre forskningshverdagen din enklere, oversikt over NorCRIN partnere og deres kompetanse og ekspertise, prosjekter som kjøres i NorCRIN og ECRIN regi og nyttige linker til eksterne hjemmesider, kurs og opplæringsarenaer innen klinisk forskning.

Forskningsstudie om bruk av ipilimumab

De regionale helseforetakene i samarbeid og under ledelse av Helse Sør-Øst RHF har fått i oppdrag av Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) å planlegge og gjennomføre en samtykkebasert prospektiv forskningsstudie knyttet til bruk av legemiddelet Ipilimumab (heretter kalt Ipi). Studien omfatter alle pasienter med føflekkreft og som kan ha nytte av denne medisinen. Forskningsstudien skal forankres […]