Kurs i regi av F-CRIN, oktober 2013 « Design, Conduct and Interpretation of Clinical Trials in Movement Disorders »

F-CRIN (French clinical research infrastructure network) and the international society MDS (Movement Disorders Society) organized jointly a teaching course on « Design, Conduct and Interpretation of Clinical Trials in Movement Disorders » from 29 October to 31 October 2013 -Toulouse, France. This course is intended for pharmaceutical industry professionals and academic researchers who want to […]

Klinisk utprøvning – bare for industrien?

Leder av Tidsskriftets redaksjonskomité og spesialist i anestesiologi og klinisk farmakologi Ola Dale, belyste dette temaet i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforeningen. Dale er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og rådgiver for ECRIN og Forskningsposten, St. Olavs hospital. Les hele lederen her

Åpning av NorCRIN hjemmeside

Velkommen til NorCRIN hjemmeside. Her vil du finne nyttige linker til blant annet verktøy som har som mål å gjøre forskningshverdagen din enklere, oversikt over NorCRIN partnere og deres kompetanse og ekspertise, prosjekter som kjøres i NorCRIN og ECRIN regi og nyttige linker til eksterne hjemmesider, kurs og opplæringsarenaer innen klinisk forskning.